Loading...
Bezig met laden...

Levering- en herroepingsvoorwaarden

Om uw beter van dienst te zijn, hierbij een opsomming van onze levering- en herroepingsvoorwaarden.

Voor meer informatie raadpleeg onze ALGEMENE VOORWAARDEN (https://www.dolce-gusto.be/algemene-voorwaarden)

Leveringsvoorwaarden:

1. Iedere geplaatste bestelling op de website www.dolce-gusto.be is onderworpen aan een minimum bedrag van 25€ per bestelling (inclusief capsules, accessoires en toestellen).

2. Levering enkel mogelijk in België.

3. Alle bestellingen worden bezorgd op het leveringsadres dat de klant heeft aangegeven. Nestlé Belgilux streeft ernaar de levering binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling te garanderen. Door een groot aantal bestellingen tijdens de maanden october, november en december, is de levertijd langer dan gewoonlijk. Nestlé Belgilux NV streeft ernaar de levering binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling te garanderen.

4. Indien de bestelde goederen niet aan de klant afgeleverd kunnen worden, zal de bestelling naar de dichtstbijzijnde DPD pickup parcelshop worden gebracht (lokaliseer jouw pakket met behulp van je track & trace op https://www.dpd.com/be_particulieren). De bestelling zal tot 7 dagen ter beschikking blijven. Indien de klant binnen de 7 dagen de bestelling niet gaat afhalen, wordt de bestelling teruggezonden naar Nestlé Belgilux. De consumentendienst van Nestlé Belgilux zal met de klant contact opnemen. De klant krijgt dan de keuze tussen het opnieuw verzenden van de bestelling of de terugbetaling van de bestelling. Indien de klant kiest voor de verzending van de bestelling, maar dat de verzending niet door hem in ontvangst wordt genomen, zal dit automatisch aanleiding geven tot een terugbetaling van de desbetreffende bestelling.

 

Herroepingsrecht:  

 

1.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

1.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

1.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Nestlé Belgilux, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel, tel: 0800 93 217, e-mailadres dolce-gusto@be.nestle.com ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

1.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2. Gevolgen van de herroeping

2.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

2.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

2.3 U dient de goederen onverwijld, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

2.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

2.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

2.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.