Bezig met laden...

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch behouden wij ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.