Loading...
Bezig met laden...

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NESTLÉ BELGILUX NV

 

1. Toepassingsgebied

1.1 Elke bestelling geplaatst bij Nestlé Belgilux op de website www.dolce-gusto.be is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant deze voorwaarden zonder voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

1.2 Nestlé Belgilux behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen door een nieuwe versie op deze website te publiceren. Elke bestelling geplaatst na de publicatie van de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden door Nestlé Belgilux betekent de acceptatie van deze laatste versie.

2. Registratie

2.1 Voorafgaand aan elk online gebruik van de winkel, dient de klant zich in eerste instantie te registreren en een account te hebben geopend. Hij verzekert zich van de nauwkeurigheid en de volledigheid van de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt. In geval van adreswijziging of iedere andere wijziging die na de registratie optreedt, verbindt de klant zich ertoe om zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk bij te werken.

2.2 De klant verbindt zich ertoe om het bij de registratie gekozen wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden en het niet aan derden bekend te maken. Hij draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn wachtwoord en alle geplaatste bestellingen, zelfs voor die bestellingen die met het gebruik van dit wachtwoord buiten zijn medeweten worden geplaatst.

2.3 De website www.dolce-gusto.be beschikt over een “particulieren platform” bestemd voor particulieren, die bestellingen uitsluitend plaatsen voor privédoeleinden en over een “platform voor ondernemingen en zelfstandigen” bestemd voor bestellingen geplaatst door groothandelaars, winkels, ondernemingen en zelfstandigen of bestellingen die verband houden met een gehele of gedeeltelijke uitoefening van een beroepsactiviteit.

2.4. Door te registreren krijg je bovendien toegang tot het loyaltyprogramma PREMIO. In elke doos van NESCAFÉ® Dolce Gusto® en  STARBUCKS®  by NESCAFÉ® Dolce Gusto® vind je een individuele QR-code. Deze kan je invoeren via de app of via www.dolce-gusto.be/premio. Elke gescande code levert jouw loyalty punten op. Je kan de punten inwisselen voor cadeaus uit de catalogus.

De volledige regels van het loyaltyprogramma zijn hier beschikbaar.

3. Producten

3.1 Op de website www.dolce-gusto.be kunnen de volgende producten besteld worden:

- NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules

- NESCAFÉ® Dolce Gusto® machines

- NESCAFÉ® Dolce Gusto® accessoires 

3.2 Wil je graag jouw mening geven over één van onze producten door een review te schrijven? Dit kan heel gemakkelijk via onze productpagina, door te klikken op de knop “Reviews”. Zodra je op “review versturen” hebt geklikt zal je review binnen 10 dagen zijn geüpload. Houd bij het opsturen van een review altijd onze huisregels in gedachten:

1. Concentreer je op je eigen ervaring met onze producten: Dit forum is gecreëerd om jouw mening te horen over NESCAFÉ® Dolce Gusto® producten, niet om vragen te stellen of problemen weer te geven (bijvoorbeeld over geplaatste orders of betaling, gelieve u hiervoor tot onze consumentendienst te richten).

2. Houd privacy van andere mensen altijd in gedachten: Deel nooit privé-informatie of foto’s van anderen in je beoordeling.

3. Schend de rechten van derden niet (privacy, intellectuele of eigendomsrechten bijvoorbeeld; merkenrecht, auteursrecht of recht op afbeelding).

4. Houd het netjes: Misleidende, onjuiste, agressieve, vulgaire of beledigende teksten worden niet geaccepteerd.

5. Gebruik begrijpelijke taal (geen SMS taal of ongewone afkortingen).

6. Blijf bij het onderwerp: Spam, kettingreacties, commerciële/promotionele of adverterende berichten worden niet geaccepteerd.

7. Blijf eerlijk: Verstuur geen inhoud die onwaar, niet accuraat of misleidend is. Wanneer je een gratis product of enig ander voordeel kreeg voor het testen, vermeld dit dan uitdrukkelijk in je bericht.

8. Niet vermelden van of verwijzen naar:

A. Producten van de concurrentie
B. Distributiekanaal en winkels
C. Prijs vergelijking

9. De deelnemer ziet ten opzichte van Nestlé af van elk recht op royalty’s voor het gebruik van de inhoud van de review voor ongeacht welke doeleinden, in het bijzonder voor promotionele boodschappen en evenementen, met inbegrip van maar zonder zich te beperken tot de reproductie, de verdeling en de publicatie van de inhoud van de review, alsook hun ter beschikkingstelling van het publiek onder ongeacht welke vorm en via eender welk medium (papier of elektronisch, internet, tv, radio, bioscoop, …), met inbegrip van aangepaste versies.

10. Het recht om de inhoud van de review te gebruiken, wordt toegekend voor de duur van de wettelijke bescherming door het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Dit recht kan ook worden doorgegeven of afgestaan onder licentie aan derden en met name, en zonder zich hiertoe te beperken, aan dochterondernemingen van Nestlé, zonder enige beperking.

11. Nestlé is niet beperkt in haar gebruik van de inhoud van de review voorgesteld door de deelnemers, maar ze garandeert dat de deelnemers niet zullen worden voorgesteld in een slecht daglicht door het gebruik van de inhoud van de review door Nestlé. De deelnemers zien af van het recht op het controleren of goedkeuren van het eindproduct, de videoclip, de reclameboodschap, het videoscript of de bijbehorende gedrukte producten.

Note: De inhoud vermeld op deze site laat niet noodzakelijkerwijs onze mening of standpunten zien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud afkomstig van derde partijen of websites. Wij zijn gemachtigd om reviews te verwijderen die niet in overeenstemming zijn met onze huisregels. Wij behouden het recht om deze huisregels op elk moment aan te passen.

4. Bestellingen

4.1 De bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door personen van 18 jaar en ouder.

4.2 Nestlé Belgilux biedt haar producten te koop aan binnen de beperking van de beschikbare voorraden. Indien een besteld product niet beschikbaar is, zal de klant voorafgaand aan de verzendbevestiging van de bestelling daarover worden geïnformeerd.

4.3 Iedere geplaatste bestelling op de website www.dolce-gusto.be is onderworpen aan een minimum bedrag van €25 per bestelling (inclusief capsules, accessoires en toestellen).

4.4 In de orderbevestigingsemail staat zowel een samenvatting van de bestelling als een link die u doorverwijst naar de pagina op onze website met de algemene verkoopsvoorwaarden.

4.5 Speciale aanbiedingen: als de klant een voucher ontvangt, die hem recht geeft op een prijsvermindering voor een online bestelling, kan hij daarvan gebruik maken eenmaal hij een bestelling heeft geplaatst op de website www.dolce-gusto.be, na het aanmaken van een account. Deze korting wordt toegepast op het totale bedrag van de bestelling. De voorwaarden van de desbetreffende actie dienen te worden gerespecteerd.

4.6 Nestlé Belgilux behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, in het bijzonder in geval van (vermoeden van) fraude, onbetaalde rekeningen of onvermogen.

4.7 De bestellingen op het “particulieren platform” afkomstig van groothandelaars, winkels, ondernemingen en zelfstandigen of die verband houden met een gehele of gedeeltelijke uitoefening van een beroepsactiviteit, zullen niet worden aanvaard.

4.8 Alleen bestellingen voor levering in België komen in aanmerking.

5. Levering

5.1 Alle bestellingen worden bezorgd op het leveringsadres dat de klant heeft aangegeven, door de leveringsmaatschappij DPD Belgium NV. Nestlé Belgilux streeft ernaar de levering binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling te garanderen.

5.2 De goederen blijven eigendom van Nestlé Belgilux tot de volledige betaling. De verantwoordelijkheid van de goederen wordt bij levering overgedragen aan de klant.

5.3 Indien de bestelde goederen niet aan de klant afgeleverd kunnen worden, zal de bestelling naar de dichtstbijzijnde DPD pickup parcelshop worden gebracht (lokaliseer jouw pakket met behulp van je track & trace op https://www.dpd.com/be_particulieren). De bestelling zal tot 7 dagen ter beschikking blijven. Indien de klant binnen de 7 dagen de bestelling niet gaat afhalen, wordt de bestelling teruggezonden naar Nestlé Belgilux. De consumentendienst van Nestlé Belgilux zal met de klant contact opnemen. De klant krijgt dan de keuze tussen het opnieuw verzenden van de bestelling of de terugbetaling van de bestelling. Indien de klant kiest voor de verzending van de bestelling, maar dat de verzending niet door hem in ontvangst wordt genomen, zal dit automatisch aanleiding geven tot een terugbetaling van de desbetreffende bestelling.

6. Wettelijke en commerciële garanties

6.1 De verkoper zal een goed aanleveren dat conform is met het contract. Om de conformiteit te beoordelen werden vier criteria vastgesteld. Het goed zal: conform de beschrijving, gegeven door de verkoper, zijn; geschikt zijn voor het gewenste gebruik opgegeven door de consument; geschikt zijn voor de doeleinden waar goederen van hetzelfde type doorgaans voor dienen; de prestaties en de kwaliteiten aanbieden die de consument gezien de aard van het goed redelijkerwijs mag verwachten en rekening houdend met de vermelde eigenschappen op de etikettering en met de verklaringen van de verkoper. De verkoper is gebonden door de publiciteit die hij maakt. Wanneer de consument zelf een slechte installatie heeft uitgevoerd als gevolg van foutieve montage-instructies is er eveneens sprake van een gebrek aan conformiteit.

6.2 Met betrekking tot de koffiemachines van KRUPS: KRUPS geeft 24 maanden na de datum van aankoop garantie op dit product. Tijdens deze periode behoudt KRUPS het recht om het product gratis te repareren of te vervangen, voor zover het wordt teruggestuurd samen met het aankoopbewijs naar een erkende KRUPS Service Agent. Gebruik voor het terugsturen steeds de oorspronkelijke verpakking of een voldoende stevige doos om schade te vermijden en bewaar het bewijs van verzending. De garantie is niet overdraagbaar. De volgende elementen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie:

  • Schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van het product of een gebruik dat niet voldoet aan de instructies
  • Indien het product niet correct onderhouden werd (regelmatig ontkalken en schoonmaken) conform de instructies
  • Een element in glas of keramiek werd in het product opgenomen
  • Schade veroorzaakt door het gebruik van het product met een andere spanning dan staat aangegeven op het product
  • Ander gebruik dan voor normale huishoudelijke toepassingen
  • Normale slijtage
  • Schade door overbelasting van de machine, verkeerd gebruik, veronachtzaming of ongeval
  • Elke aanpassing die door de koper werd aangebracht op de machine of elke reparatie die niet door een erkende agent werd uitgevoerd
  • Accessoires zoals filters, pakking, enz. die normaal al een beperkte levensduur hebben. Deze onderdelen zijn uitgesloten van de garantie en moeten periodiek vernieuwd worden.

7. Controle van de goederen

7.1 Het is aan de klant om de hoeveelheid en de goede staat van de goederen bij levering te controleren. Indien hij nalatigheden of schade vaststelt, dient de klant de transporteur hiervan, op het ontvangstbewijs, schriftelijk te informeren en een klacht bij Nestlé Belgilux in te dienen binnen 2 maanden na levering. Elk bezwaar kan schriftelijk worden gericht aan de klantenservice of per telefoon.

8. Herroepingsrecht

8.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

8.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

8.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221 - 1070 Brussel, tel: 02 529 55 13, e-mailadres: dolce-gusto@be.nestle.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

8.4 Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9. Gevolgen van de herroeping

9.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

9.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.3 U dient de goederen onverwijld, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

9.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

9.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.

10. Prijzen en facturering

10.1 De prijzen voor de goederen die u op de website www.dolce-gusto.be bestelt zijn geldig op de dag van de bestelling, inclusief alle belastingen.

10.2 Er worden geen verzendingskosten aangerekend.

10.3 Nestlé Belgilux behoudt zich het recht voor om haar prijzen en de leveringskosten op elk moment te wijzigen voor toekomstige bestellingen.

10.4 Nestlé Belgilux is, overeenkomstig de wet, niet verplicht om een factuur af te leveren als de klant een particulier is die de geleverde goederen uitsluitend zal gebruiken voor privédoeleinden.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De betaling kan ofwel met een creditcard (Visa, Mastercard) ofwel met een debit card via Adyen gebeuren.

11.2 Elke betaling is onmiddellijk verschuldigd. De betaling dient voorafgaand aan de levering van de goederen te worden verricht. Na ontvangst van betaling zullen de goederen worden geleverd volgens de overeengekomen voorwaarden.

12. Gegevensbescherming

12.1 Nestlé Belgilux verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en behandelt ze door strikte naleving van de toepasselijke wetgeving en haar privacybeleid.

12.2 In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de behandeling van persoonsgegevens, stelt Nestlé Belgilux de klanten in kennis van de registratie van hun persoonsgegevens in een informaticabestand voor het exclusieve gebruik van Nestlé Belgilux. De klanten hebben recht tot inzage en verbetering van hun gegevens.

13. Toepasselijk recht

13.1 Wij houden ons aan de algemene gedragscodes van Nestlé.

13.2 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderwerpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zullen in een geval van geschil bevoegd zijn.

13.3 Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch behouden wij ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.

13.4 Indien uw klacht niet naar wens opgelost is door Nescafé® Dolce Gusto®, kan u steeds terecht bij enige bevoegde instelling.

14. Dienst na verkoop

14.1 Onze consumentendienst: Gebruik het formulier om contact met ons op te nemen, wij reageren zo snel mogelijk. U kunt ons ook een e-mail sturen op dolce-gusto@be.nestle.com of ons bellen op 02 529 55 13 (België) of 80023183 (Luxemburg). Deze lijn is geopend van maandag tot donderdag van 8u tot 18u en vrijdag van 8u tot 16u.

14.2 U kan met Nestlé Belgilux contact opnemen:

Per brief: Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221 - 1070 Brussel (België)

Per telefoon: 02 529 55 13 (België) of 80023183 (Luxemburg)

Per e-mail: dolce-gusto@be.nestle.com

Ondernemingsnummer: 0402.231.383

 

Download hier onze algemene verkoopsvoorwaarden.