You have reached the website

GARANTIES VAN UW MACHINE

GARANTIE NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KRUPS MACHINES

KRUPS geeft 24 maanden na de datum van aankoop garantie op dit product. Tijdens deze periode behoudt KRUPS het recht om het product gratis te repareren of te vervangen, voor zover het wordt teruggestuurd samen met het aankoopbewijs. Gebruik voor het terugsturen steeds de oorspronkelijke verpakking of een voldoende stevige doos om schade te vermijden en bewaar het bewijs van verzending.

De garantie is niet overdraagbaar.

Tijdens deze garantieperiode zal KRUPS het product gratis repareren of onderdelen gratis vervangen als het product samen met de kassabon als aankoopbewijs wordt geretourneerd naar een erkende KRUPS Service Agent. Gebruik altijd de originele verpakking of een opbergdoos om extra schade te voorkomen en zorg ook voor een verzendingsbewijs.

De garantie is niet overdraagbaar.

De volgende elementen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie:
- Schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van het product of een gebruik dat niet voldoet aan de instructies.
- Indien het product niet correct onderhouden werd (regelmatig ontkalken en schoonmaken) conform de instructies.
- Een element in glas of keramiek werd in het product opgenomen.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van het product met een andere spanning dan staat aangegeven op het product.
- Ander gebruik dan voor normale huishoudelijke toepassingen.
- Normale slijtage.
- Schade door overbelasting van de machine, verkeerd gebruik, veronachtzaming of ongeval.
- Elke aanpassing die door de koper werd aangebracht op de machine of elke reparatie die niet door een erkende agent werd uitgevoerd.
- Accessoires zoals filters, pakkingen, enz. die normaal al een beperkte levensduur hebben. Deze onderdelen zijn uitgesloten van de garantie en moeten periodiek vernieuwd worden.

Klik hier om ons met uw andere vragen te contacteren.


DUUR VAN BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN

Conform artikel L 111-2 van het Consumentenwetboek is de beschikbaarheid van de reserveonderdelen die wij voorzien voor een repareerbaar product 5 jaar na de datum van productie (informatie vermeld op het identificatieplaatje). Deze beschikbaarheid is enkel gegarandeerd in het land waar het product werd gekocht.